Selection of European Engravings / Etchings from 1500-1900

Gravura își are originea în China antică, unde a fost folosită pentru a realiza hărți și cărți sau imagini religioase. Mult mai târziu, negustorii venețieni au adus această tehnică în Europa.
Cu toate acestea, gravura ca gen artistic al artei grafice a apărut abia în secolul al XV-lea în nordul Europei, mai exact în Germania. Primele gravuri pe lemn au fost identificate în perioada 1420-1430 în Valea Rinului Superior, iar artistul/gravorul este Maestrul cărților de joc, de la caresunt cunoscute 106 gravuri.

Am început achiziția gravurilor încă din anii studenției, când colindam anticariatele din București. Sigur, achizițiile serioase le-am făcut după anii 90, când am avut acces la galeriile de artă și casele de licitații din Europa. În colecția mea sunt prezente lucrări realizate în Germania, Olanda, Țările de Jos, Franța, Anglia, Spania și Elveția, începând din sec. XV și continuând până în sec. XX, inclusiv. Sunt aproximativ 90 de artiști și gravori care au trăit și lucrat în această perioadă în Europa, începând cu Schoengauer, Dürer, Lucas Cranach, Da Vinci, Michelangelo, Rafael, Marcantonio, Raimondi, Tiziano, Giulio Romano, Piranesi, Goltzius, Rembrandt, Rubens, Adriaen Ostade, Brueghel, Stradanus, familia Wierix, Anthony van Dyck, William Hogarth, Goya, Picasso, Max Ernst,Giacometti, Victor Brauner și alții.

În 2021, am organizat la Muzeul Național Brukenthal o expoziție omagială cu ocazia împlinirii a 300 de ani de la nașterea colecționarului Baronul Samuel von Brukenthal, prilej cu care au fost expuse aproximativ 100 de gravuri. Ulterior, această expoziție a fost prezentată la Galați, Iași și Baia Mare. Periplul acestei expoziții va continua și în perioada următoare, sunt muzee din România interesate să împrumute aceste lucrări pentru a fi expuse în sălile acestora.

Engraving originated in ancient China, where it was used to make maps and books or religious images. Much later, Venetian merchants brought the technique to Europe. However, engraving as an artistic genre of graphic art did not appear until the 15th century in northern Europe, specifically in Germany. The first wood engravings were identified between 1420 and 1430 in the Upper Rhine Valley, and the artist/engraver is the Master of Playing Cards, from whom 106 engravings are known.
I started acquiring engravings during my student years, when I used to visit antique shops in Bucharest. Of course, the serious purchases came after the 90s, when I had access to art galleries and auction houses in Europe.

In my collection are works made in Germany, the Netherlands, the Netherlands, France, England, Spain and Switzerland, starting from the 19th century. 15th century and continuing to the 15th century. to and including the 20th century. There are about 90 artists and engravers who lived and worked in Europe during this period, starting with Schoengauer, Dürer, Lucas Cranach, Da Vinci, Michelangelo, Raphael, Marcantonio, Raimondi, Titian, Giulio Romano, Piranesi, Goltzius, Rembrandt, Rubens, Adriaen Ostade, Brueghel, Stradanus, the Wierix family, Anthony van Dyck, William Hogarth, Goya, Picasso, Max Ernst, Giacometti, Victor Brauner and others.

In 2021, we organised a tribute exhibition at the Brukenthal National Museum on the occasion of the 300th anniversary of the birth of the collector Baron Samuel von Brukenthal, with around 100 prints on display. Subsequently, this exhibition was presented in Galați, Iași and Baia Mare. This exhibition will continue in the coming period, as there are museums in Romania interested in borrowing these works to exhibit in their halls.