Selection of Romanian Graphic Artists

GRAFICĂ ROMÂNEASCĂ

Colecția de grafică românească (desen, acuarelă, gravură, litografie, tempera, etc.), am realizat-o începând cu anul 1990. Am câteva lucrări din perioada studenției mele, precum Aurel Jiquidi, Marcel Chirnoaga, Mircia Dumitrescu sau George Patru. Lucrările acoperă întregul secol XX până în prezent și sunt realizate de aproximativ 200 de artiști aflați în diferite stadii de creație. Totuși, predomină lucrările din perioada 1960-2010. Majoritatea lucrărilor au fost achiziționate de la artiști (pictori, sculptori sau graficieni) – direct din ateliere, de la unii colecționari din București și de la case de licitații din București.
Cele mai multe nume importante de artiști din sec. XX și începutul secolului XXI se află în colecția mea. Un loc important în colecția de grafică este ocupat de artiștii (35 de graficieni) care i-au avut ca profesori pe Vasile Kazar, Ion State și Mircia Dumitrescu. În expozițiile mele organizate împreună cu Muzeul Național Brukenthal și curatoriate de Alexandru Constantin Chițuță, Școala Kazar a reprezentat o parte importantă a manifestărilor respective și un capitol aparte în albumul expozițional.
Peste 200 de lucrări de grafică au fost expuse în birourile asociației de avocatură „Șerban & Asociații” timp de mai bine de 15 ani, iar aproximativ 150 au fost expuse în diverse expoziții în muzee din țară și în birourile ICR din Chișinău, Budapesta și Viena.

Puteți vedea aici o mică parte din colecția de grafică realizată de o serie de artiști români.

ROMANIAN GRAPHICS

The collection of Romanian graphics (drawing, watercolour, etching, lithography, tempera, etc.), I have been making since 1990. I have some works from my student period, such as Aurel Jiquidi, Marcel Chirnoaga, Mircia Dumitrescu or George Patru. The works cover the entire 20th century to date and are made by about 200 artists at various stages of their creation.

However, the works from 1960-2010 predominate. Most of the works were purchased from artists (painters, sculptors or graphic artists) – directly from workshops, from some collectors in Bucharest and from Bucharest auction houses. Most of the important names of the artists of the sec. XX and early XXI century are in my collection. An important place in the graphic collection is occupied by the artists (35 graphic artists) who had as teachers Vasile Kazar, Ion State and Mircia Dumitrescu. In my exhibitions organized together with the Brukenthal National Museum and curated by Alexandru Constantin Chituta, the Kazar School has represented an important part of the respective events and a separate chapter in the exhibition album. More than 200 graphic works have been exhibited in the offices of the law association “Serban & Asociatii” for more than 15 years, and about 150 have been exhibited in various exhibitions in museums around the country and in the ICR offices in Chisinau, Budapest and Vienna.

You can see here a small part of the collection of graphics made by a number of Romanian artists.

Enjoy!

GRAFICĂ ROMÂNEASCĂ – ȘCOALA KAZAR

Un loc important în colecția de grafică este ocupat de artiștii (35 de graficieni) care i-au avut ca profesori pe Vasile Kazar, Ion State și Mircia Dumitrescu. În expozițiile mele organizate împreună cu Muzeul Național Brukenthal și curatoriate de Alexandru Constantin Chițuță, am numit acest grup „Școala Kazar”. Lucrările acestei școli au fost o parte importantă a expozițiilor noastre și au un capitol special în albumul expoziției.

De-a lungul anilor am avut onoarea și șansa de a-i vizita pe mulți dintre ei în ateliere sau de a-i întâlni în expoziții sau chiar la sediul firmei mele. Discuțiile cu ei, sfaturile lor, m-au ajutat enorm în consolidarea, rafinarea colecției mele de grafică. Aș dori să le mulțumesc în mod special lui Nicolae Saftoiu și Dan Erceanu (care nu mai sunt printre noi, dar și Casiei Csehi și lui Mircia Dumitrescu – un mare artist care a fost foarte productiv în ultimii ani.
Am selectat aici o serie de lucrări de …grafică, realizate de artiști ai școlii KAZAR.

ROMANIAN GRAPHICS – KAZAR SCHOOL
An important place in the graphic collection is occupied by artists (35 graphic artists) who had Vasile Kazar, Ion State and Mircia Dumitrescu as teachers. In my exhibitions organized together with the Brukenthal National Museum and
curated by Alexandru Constantin Chițuță, I called this group the “Kazar School”. The works of this school were an important part of our exhibitions and have a special chapter in the exhibition album.
Over the years I have had the honour and the chance to visit many of them in workshops or to meet them in exhibitions or even at my company premises. Discussions with them, their advice, have helped me enormously in strengthening, refining my graphic collection. I would like to thank in particular Nicolae Saftoiu and Dan Erceanu (who are no longer with us, but also Casiei Csehi and Mircia Dumitrescu – a great artist who has been very productive in recent years.
I have selected here a number of …graphic works, made by artists of the Kazar school.

Enjoy!